Het schilderij Hemels diner verbeeldt een uitnodiging; Jezus nodigt ons elke dag weer uit om aan Zijn tafel te zitten. Wij mogen Zijn liefde en genade telkens ontvangen in de tekenen van wijn en brood. Er zit veel symboliek “verstopt” in het schilderij.
Hemelse ingrediënten zijn tarwe, zout, wijn en olie. Deze ingrediënten komen voor in de Bijbel; Ezra 6
Tarwe; staat voor het woord van God.
Olie; de Gezalfde. (Psalm 23)
Wijn; bloed van Jezus. (reinigt, geeft vreugde)
Zout; smaakmaker, desinfecterend, reinigend, zuiverend. (2 Koningen2: 19 “Laat je hart gereinigd worden met het zout”)

Tijdens het creatieve proces van dit schilderij werd ik getroffen door het lied “Aan Uw tafel” van Sela. Het lied geeft eigenlijk precies de betekenis van dit schilderij weer.

Aan Uw tafel

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
Die aan tafel word geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van Uw genade ben ik vrij!